วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมการนำเสนอสื่อการสอน

ภาพการนำเสนอกิจกรรมสื่อการสอนในเรื่อง ร่างกายของเรา

ซึ่งสื่่อที่นำมาทำกิจกรรมสื่อการสอนนั้นจะเป็นคำศัพท์ส่วนต่างๆร่างกายของคนเรา โดยสื่่อนี้จะใช้กับระดับเด็กอนุบาล 1
โดยสื่อประเภทนี้จะจัดอยุู่ในประเภทของทัศนสัญลักษณ์ และสื่อที่นำมาเป็นสื่อการสอนนั้นก็เป็นแผนภาพส่วนต่างๆ

ของร่างกายเพื่อให้เหมาะสมกับวัยระดับนี้

ข้อดีของสื่อนี้คือ สีสันสวยงาม ราคาไม่แพง หาได้ง่าย

ข้อเสียของสื่้อนี้คือ เหมาะสำหรับเด็กๆ ขนาดของแผนภาพอาจจะเล็กไป ถ้าใช้กับจำนวนเด็กมากๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น